Cancelling a transaction

משכית עושה כל שביכולתה כדי לספק ללקוחותיה ביגוד, הנעלה (להלן: "מוצר") ושירות ברמה הגבוהה ביותר תחת בקרת איכות קפדנית. אם מסיבה כלשהי אינכם מרוצים מהמוצר שאותו רכשתם אצלנו, באפשרותכם להחליפו או לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר לאחת מהחניות  :של משכית בהתאם לתנאים הבאים

לא חלה הרעה במצב המוצר, הצגת חשבונית/תעודת משלוח והחזרת המוצר לאחת מהחנויות משכית. ביטול עסקה יושלם לאחר החזרת המוצר; החזר כספי יבוצע באופן שבו בוצע התשלום בהתאם לחוק. לקוחות רשאים להסתייע בשירותי השילוח של משכית לצורך השבת המוצר לחנות .כנגד תשלום בסך 31 ש"ח

בביטול עסקה שנעשתה בתנאי "מכירה מיוחדת", מבצעים או הטבות, ההחזר הכספי יבוצע על פי התנאים שבהם נרכשו המוצרים וכנגד החזרת המוצרים שנרכשו בעסקה. ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים שנרכשו בעסקה, ההחזר הכספי יושב בניכוי המחיר המלא של המוצרים שלא הוחזרו. במקרה שבו עסקה שבוטלה על ידי הלקוח הקנתה זכאות להטבות כלשהן או לנקודות במסגרת תכנית הנקודות, עם ביטול העסקה תבוטלנה גם הזכאות להטבות ולנקודות שהוקנו ללקוח מכוח אותה עסקה.

מועדי הביטול

ברכישה בחנות: מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה. במוצרי הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים, לא ניתן לבטל את העסקה עקב חרטה.

בעסקת מכר מרחוק: בתוך ארבעה עשר יום מיום הרכישה, מיום קבלת החבילה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת החבילה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביטול עסקה והחזרים בגין מוצרים שנרכשו במימוש נקודות מועדון: מימוש הנקודות אינו נחשב לרכישת מוצר. למרות האמור, משכית תאפשר לבטל עסקת מימוש של נקודות כנגד קבלת מוצר בתנאי שהמוצר הוחזר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה כל שימוש במוצר. ביטול מימוש הנקודות יזכה את הלקוח אך ורק בנקודות שמומשו. לא ניתן לקבל החזר כספי בגין מוצרים שמומשו כנגד נקודות. לא ניתן להחליף מוצרים שמומשו כנגד נקודות במוצרים אחרים.

החלפה בחנויות הרשת:

בואי להגיד שלום ותוכלי להחליף בחנויות משכית כל מוצר שנרכש באתר. שימי לב כי לא ניתן לקבל החזר כספי בחנויות הרשת, אלא רק החלפה/זיכוי למימוש בחנויות הרשת בלבד.
יש להציג לקופאית את החשבונית המקורית שהגיעה עם החבילה.
Mail: marketing@maskit.com
בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן להחזיר מוצר שנרכש באתר בתוך 14 יום, מיום קבלת המשלוח או איסוף עצמי של החבילה. ניתן להחזיר כל מוצר (מלבד הלבשה תחתונה ובגדי ים) אשר נרכש באתר ובלבד שלא נעשה בו כל שימוש, המוצר לא נפגם כתוצאה משימוש, לא נעשה במוצר כל תיקון והמוצר הוחזר באריזתו המקורית עם כל התוויות. בגדי ים: תינתן האופציה להחזיר בגד ים או להחליף אותו תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת המוצר לדגם אחר / מידה / צבע והכל במידה ותחתונית ההגנה עדיין על המוצר ולא נעשה בו כל שימוש. בעת החזר כספי שלא עקב פגם בפריט שנרכש או עקב אי התאמה בין הפריט שנרכש לבין הפריטים שנמסרו, הנהלת האתר רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הפריט שנרכש או 100 שקלים, לפי הנמוך מביניהם.
כל סוג של החזרה /ביטול עסקה יבוצע אך ורק דרך הנהלת האתר ולא בחנויות הרשת.האתר והרשת אינם אחראיים על פריטים שנרכשו בחנויות קמעונאיות שלא נמנות עם סניפי הרשת.כמו כן, לא ניתן לבצע החלפה / החזרה על פריטים אלו בסניפי הרשת או באתר.

דמי ביטול

החזר כספי בביטול עסקה שלא עקב: (1) פגם במוצר; או (2) אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו; או (3) אי אספקת המוצר במועד שנקבע; או (4) בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידי משכית – יבוצע בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ (הנמוך מבניהם). לתשומת הלב: בעסקה, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, תיתכן עמלת ביטול בגין עמלת סליקה של חברת האשראי בנוסף לדמי הביטול לעיל. ההחזר הכספי המתבצע הוא עבור המוצרים שנרכשו ולא כולל את עלות המשלוח.